شیرهای استرلیزه با ماندگاری طولانی مدت دارای مواد نگهدارنده هستند

شیرهای استرلیزه با ماندگاری طولانی مدت دارای مواد نگهدارنده هستند
استریل به معنای عاری از میکروب می باشد. ماندگاری این شیرها به علت فرایند حرارتی خاص آن در صنایع غذایی است که تمامی عوامل میکروبی در آن از بین رفته است و در آنها مواد نگهدارنده وجود ندارد.