افراد دیابتی نباید سیب زمینی و ماکارونی مصرف کنند.

افراد دیابتی نباید سیب زمینی و ماکارونی مصرف کنند
همه مواد نشاسته ای و کربوهیدرات ها قند دارند و در صورت مصرف زیاد باعث افزایش قند
میشوند. لازم است افراد دیابتی مواد نشاسته ای موجود در رژیم غذایی خود را شمارش کنند و به دفعات مصرف کنند و از مصرف حجم زیادی از کربوهیدرات در یک وعده خودداری کنند و لازم است که جهت انجام این کار حتما باید با متخصص تغذیه مشورت کنند و رژیم غذایی مخصوص به خود را داشته باشند.