حذف وعده شام یا صبحانه باعث کاهش وزن می شود

حذف وعده شام یا صبحانه باعث کاهش وزن می شود
زمانی كه شما وعده های غذایی مثلا شام یا صبحانه را حذف می كنید به دلیل ناشتایی متابولیسم بدن افت پیدا می کند. به این ترتیب، شما تمایل به زیاده روی در وعده بعدی و هم چنین مواد پرکالری دیگر مانند شیرینی جات و تنقلات پیدا می كنید. اغلب حذف یك وعده غذایی و سپس پرخوری در وعده بعدی منجر به دریافت كالری خیلی بیشتر میشود. درست آن است دریافت وعده های غذایی سالم در حجم كم و دفعات بیشتر و میان وعده ها در طول روز باشد. این رویه منجر به عدم افت متابولیسم بدن شده و روند کاهش وزن به خوبی انجام میگیرد.